Άδειες Έτους 2017-2018

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Φ. Κοτζαγεώργης Π. Ανδρούδης
  Π. Παπαδοπούλου
  Σ. Τριανταφύλλου
  Λ. Χασιώτης

 

Αναστολή Καθηκόντων
Γ. Αγγελόπουλος
Άδεια Ανατροφής Τέκνου
Ε. Τούντα