Αλλαγή ώρας μαθήματος ΑΙΤ 601 την Τετάρτη, 10.1.2018

  • Posted on: 9 January 2018

Tέχνη της Πρώϊμης Αναγέννησης (AIT 601)

Το (επαναληπτικό) μάθημα θα γίνει την Τετάρτη, 10.1.2018 στις 16.00 - 18.30.