ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  • Posted on: 10 January 2018

Ανακοινοποιείται στο ορθό ο κατάλογος των επιλαχόντων, όπου διορθώνεται η κατάταξη μεταξύ των δύο πρώτων επιλαχουσών φοιτητριών, βάσει του κριτηρίου του Γενικού Μέσου όρου βαθμολογίας τους. 

Επιπλέον ανακοινώνεται ότι η Εταιρεία Μακεδονικών δεν θα προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το έτος 2018. Οι φοιτητές που την έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή θα τοποθετηθούν σε μία από τις δύο επόμενες προτιμήσεις τους ή θα τους υποδειχθεί άλλη επιλογή, κατά προτίμηση από τα συνεργαζόμενα ΝΠΙΔ.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση.

 

Για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 

Μελίνα Παϊσίδου

Επιστημ. Υπεύθυνη ΠΑ