ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Θέμα: Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

  • Posted on: 22 March 2018

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν εισέλθει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το έτος 2015-16 και εξής να παρευρεθούν στην ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, 11.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Α, σχετικά με τους όρους για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, το οποίο θα τους εξασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.