ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018_ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Posted on: 7 November 2017

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 8 έως 20 Νοεμβρίου 2017. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επειδή δεν υπάρχει καταχωρημένο κινητό για όλους τους επιτυχόντες παρακαλούμε για την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων και από τις γραμματείες των Τμημάτων.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου (στις 09:00 το πρωί).

Κατάθεση δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος 12.00-13.00.