Οδηγίες για τις εγγραφές των επιτυχόντων αθλητών

  • Posted on: 8 November 2017

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 9 έως 20 Νοεμβρίου 2017. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επειδή δεν υπάρχει καταχωρημένο κινητό για όλους τους επιτυχόντες παρακαλούμε για την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων και από τις γραμματείες των Τμημάτων.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου (στις 09:00 το πρωί).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής στο register εντός της παραπάνω προθεσμίας και ώρα 12:00 - 13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία)

β. Φωτοαντίγραφο Τίτλου απόλυσης

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολη ή Τμήμα

δ. 4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

ε. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα.

Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή πρέπει να διαγραφούν, προκειμένου να εγγραφούν στην νέα σχολή.