ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  • Posted on: 4 November 2013

 

Η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων θα  γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10.30 π.μ. στην  Αίθουσα  Τελετών του  ΑΠΘ.
΄Οσοι/ες φοιτητές/τριες πρόκειται να ορκιστούν πρέπει έως και 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρες 12.00΄μ.-1.30΄ μ.μ. να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιβλιάριο Σπουδών
2. Πάσο
3. Βιβλιάριο υγείας (εφόσον τούς έχει χορηγηθεί)
4. Βεβαίωση της Θεματικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (νέα πτέρυγα) ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει εκκρεμότητες με το Σύστημα Βιβλιοθηκών
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Δήλωση-Αίτηση ορκωμοσίας (δίνεται από τη Γραμματεία)
7. Αίτηση για δύο (2) αντίγραφα πτυχίου (χορηγούνται ατελώς)
8. Αίτηση για πιστοποιητικό στρατολογίας (αφορά τους φοιτητές)
9. Παράβολο 32 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, αρ. λογαρ. 5272-041780-361 (εφόσον επιθυμούν το πτυχίο τους σε μεμβράνη)
10. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθενείας (όσοι/ες φοιτητές/τριες μετακινήθηκαν με ERASMUS).