ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017