Διοίκηση Τομέων

Τομέας Αρχαιολογίας

Διευθυντής: Ν. Ευστρατίου, Καθηγητής, γρ. 304, τηλ. 99.7276
Κ. Βαστέλη, ΕΔΙΠ, Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,
αίθ. 302, τηλ. 99.7211
Μ. Ιατρού, ΕΤΕΠ, Τομέας Αρχαιολογίας, Ανασκαφή Δίου, τηλ. 23510-53949
Μ. Νταγιούκλα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, αίθ. 301, τηλ. 99.7298
Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, αίθ. 301, τηλ. 99.7202
Δρ. Μ. Σωφρονίδου, ΙΔΑΧ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Γραμματεία Τομέα, αίθ. 301, τηλ. 99.7212

 
Τομέας Ιστορίας της Τέχνης
Διευθυντής: Α. Κωτίδης, Καθηγητής, γρ. 313, τηλ. 99.7235
Μ. Σωφρονίδου, ΙΔΑΧ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Γραμματεία Τομέα, αιθ. 301, τηλ. 99.7212
 
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Διευθυντής: Π. Κατσώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, γρ. 409β, τηλ. 99.7981
Ε. Ασημακοπούλου, ΕΤΕΠ, Γραμματεία Τομέα, γρ. 405, τηλ. 99.7218
 
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Διευθυντής: Α. Μπακαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αίθ. 104 (ΠΚ. Σπ.Λ.), τηλ. 99.7288
Μ. Ζαμπελάκη, ΕΤΕΠ, Γραμματεία Τομέα, αιθ. 401, τηλ. 99.7258
Ι. Καμανά, Υπάλληλος Γραφείου, Βιβλιοθήκη Νεότερης Ιστορίας, αίθ. 401, τηλ. 99.7183
Α. Τζιντζιόβα, ΕΔΙΠ, Βιβλιοθήκη Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αιθ. 104 ΠΚ, τηλ. 99.7288