Διοίκηση Τομέων

Τομέας Αρχαιολογίας
Διευθυντής: Ναταλία Πούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, γρ. 302, τηλ. 99.7273               

Κ. Βαστέλη, ΕΔΙΠ, Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,
αίθ. 302, τηλ. 99.7211
Μ. Ιατρού, ΕΤΕΠ, Τομέας Αρχαιολογίας, Ανασκαφή Δίου, τηλ. 23510-53949
Μ. Νταγιούκλα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, αίθ. 301, τηλ. 99.7298
Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, αίθ. 301, τηλ. 99.7202
Δρ. Μ. Σωφρονίδου, ΙΔΑΧ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Γραμματεία Τομέα, αίθ. 301, τηλ. 99.7212

Τομέας Ιστορίας της Τέχνης
Διευθυντής:
Μ. Σωφρονίδου, ΙΔΑΧ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Γραμματεία Τομέα, αιθ. 301, τηλ. 99.7212
 
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Διευθυντής: Ιωάννης Ξυδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, γρ. 411, τηλ. 99.7184
Ε. Ασημακοπούλου, ΕΤΕΠ, Γραμματεία Τομέα, γρ. 405, τηλ. 99.7218
 
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Διευθυντής: Ελευθερία Μαντά, Επίκουρη Καθηγήτρια, γρ. 401, τηλ. 99.7500
Μ. Ζαμπελάκη, ΕΤΕΠ, Γραμματεία Τομέα, αιθ. 401, τηλ. 99.7258
Μ. Τζατζιμάκη, Βιβλιοθηκονόμος, αίθ. 401, τηλ. 99.7183
Α. Τζιντζιόβα, ΕΔΙΠ, Βιβλιοθήκη Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αιθ. 104 ΠΚ, τηλ. 99.7288