Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος: Εμμ. Βουτυράς
Διευθυντές: Ελ. Μαντά, Ιω. Ξυδόπουλος, Ν. Πούλου.
Μέλη: Σ.-Μ. Βαλαμώτη, Ν. Γιαννακόπουλος, Αν. Γκουτζιουκώστας, Β. Γούναρης, Α. Δεληκάρη, Ν. Ευστρατίου, Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη, Π. Κατσώνη, Γ. Λεβενιώτης, Ελ. Μανακίδου, Ιάκ. Μιχαηλίδης, Ιω. Μουρέλος, Αλ. Μουστάκα, Αλ. Μπακαλάκη, Π. Νίγδελης, Μ. Παϊσίδου, Ελ. Παπαγιάννη, Δ. Παπασταματίου, Σ. Πινγιάτογλου, Αθ. Σέμογλου, Μπ. Σμιτ-Δούνα, Σ. Σφέτας, Αθ. Σφήκας, Αν. Τάντσης, Π. Τσέλεκας, Ελ. Χατζηαντωνίου.

Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1):

Τακτικοί: Χ. Καλλίνη
Αναπληρωματικοί: -
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1):
Τακτικοί: Φ. Σιδερά
Αναπληρωματικοί: Μ. Τζατζιμάκη
Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών (1)
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών (1)