Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος: Π. Νίγδελης
Διευθυντές: Ν. Ευστρατίου, Π. Κατσώνη, Α. Μπακαλάκη.
Μέλη: Ι. Ακαμάτης, Σ. Ανδρέου, Σ.-Μ. Βαλαμώτη, Ν. Γιαννακόπουλος,
Α. Γκουτζιουκώστας, Β. Γούναρης, Α. Δεληκάρη, Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη,
Φ. Κοτζαγεώργης, Α. Κωτίδης, Κ. Κωτσάκης, Γ. Λεβενιώτης, Ε. Μαντά, Α. Μέντζος,
Ι. Μιχαηλίδης, Ι. Ξυδόπουλος, Μ. Παϊσίδου, Ε. Παπαγιάννη, Π. Παπαδοπούλου,
Δ. Παπασταματίου, Σ. Πινγιάτογλου, Α. Σέμογλου, Μπ. Σμιτ-Δούνα,
Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Σ. Σφέτας, Α. Σφήκας, Α. Τάντσης, Ε. Τούντα,
Π. Τσέλεκας, Λ. Χασιώτης.
Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1):
Τακτικοί:
 Κ. Τσονάκα
Αναπληρωματικοί: Χ. Καλλίνη
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1):
Τακτικοί: Φ. Σιδερά
Αναπληρωματικοί: Μ. Ζαμπελάκη
Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών (1)
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών (1)