Ζαμπελάκη Μαριάνθη

Ιδιότητα: 
ΕΤΕΠ
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Γραφείο: 
427
Τηλέφωνο: 
2310997258