Νίγδελης Παντελής

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τηλέφωνο: 
2310997207
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 14:00-15:00 ΠΕ 10:00-13:00 ή 13:00-15:00
Γραφείο: 
404