Καλωσορίσατε στον Ιστοχώρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Αγαπητές φοιτήτριες,

Αγαπητοί φοιτητές,

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει μακρόχρονη ακαδημαϊκή παράδοση από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας. Στο Τμήμα υπηρέτησαν και υπηρετούν διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που με το διδακτικό και ερευνητικό έργο τους κατέκτησαν και εξακολουθούν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για πολλές δεκαετίες μέχρι σήμερα. Με τη μεγάλη τους αφοσίωση στη διδασκαλία και την έρευνα, τον ζήλο και την παιδεία τους, υπήρξαν οδηγοί και εμπνευστές για γενιές φοιτητών και φοιτητριών που με τη σειρά τους μεταδίδουν την επιστημονική τους σκευή στις επόμενες γενιές μέσα από τα σχολεία, τα ερευνητικά κέντρα και τους κάθε είδους φορείς αρχαιολογικού, ιστορικού  και πολιτιστικού έργου.

Το Τμήμα μας παρέχει τόσο τα εχέγγυα για έγκυρη επιστημονική γνώση όσο και τις απαραίτητες υποδομές που υποστηρίζουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την καινοτόμο διδασκαλία και έρευνα. Στα βασικά μαθησιακά ζητούμενα των σπουδών προκρίνουμε την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την εμβάθυνση, την αμφισβήτηση και την πρωτοβουλία για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Έχοντας επίγνωση των συνθηκών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα προσφέρουμε ένα δυναμικό και πολυσχιδές Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την καλύτερη δυνατή κατάρτιση ανά ειδικότητα και συνδράμει στη μελλοντική επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων μας, ιστορικών και αρχαιολόγων.

Σε ένα Τμήμα που θεραπεύει τα ποικίλα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας έχουμε την πεποίθηση ότι η μελέτη και η γνώση του παρελθόντος συμβάλλουν στην πιο δημιουργική προσέγγιση του παρόντος και θέτουν στέρεες βάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, αναδεικνύοντας έτσι την ιδιαίτερη σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών στις μέρες μας.   

Στα δημιουργικά χρόνια των σπουδών σας βρίσκεστε στην προνομιακή θέση να ανακαλύψετε τις δυνατότητες του πνεύματος και του κόσμου της ιστορικής/αρχαιολογικής σκέψης και έρευνας με έναν συναρπαστικό και ουσιαστικό τρόπο μέσα από δρόμους που αρνούνται την ευκολία, ελέγχουν κριτικά αναζητώντας την αλήθεια και καλλιεργούν το ακαδημαϊκό ήθος και την επιστημονική εντιμότητα. Σε όλο αυτό το ταξίδι θα έχετε διαρκώς τη δική μας στήριξη και καθοδήγηση.

Ελένη Π. Μανακίδου

Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας