Άδειες Έτους 2019-2020

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
Αν. Γκουτζιουκώστας Αν. Γκουτζιουκώστας
Ν.-Φλ. Πούλου Ν.-Φλ. Πούλου
Ελ. Μαντά Σ.-Μ. Βαλαμώτη
Ιακ. Μιχαηλίδης Ελ. Μανακίδου