Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 2021

  • Posted on: 9 February 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπ΄όψιν:
1) το ΦΕΚ που βρίσκεται σε ισχύ  και αφορά τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
2) τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 380/7.11.2020) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)",
3) τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 383/10.11.2020) με θέμα: «Παροχή Πρόσθετων Διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.»

η Πρακτική Άσκηση με φυσική παρουσία έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας και επιτρέπεται αποκλειστικά με τηλε-εργασία.

Ανακοινώνεται ο σύνδεσμος των προαιτήσεων προκειμένου να διερευνηθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμος κατάλογος με τις θέσεις των Φορέων Υποδοχής. Βάσει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει προσπάθεια να αιτηθούν οι αντίστοιχες θέσεις.

Σύνδεσμος Προαιτήσεων

Οι περίοδοι της Πρακτικής Άσκησης θα είναι δύο:
α. Απρίλιος-Μάιος 2021 (υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το διάστημα αυτό να μετακυληθεί σε επόμενους μήνες)
β. Ιούλιος-Αύγουστος 2021 (με την ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα έχουμε σαφή βελτίωση)

Η επιστημονικά υπεύθυνη της ΠΑ του Τμήματος

Μελίνα Παϊσίδου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια