ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος ΙΡΩ 302 (Μπόκολας)

  • Posted on: 17 May 2018

Το μάθημα στις 17 Μαΐου του 2018 δε θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας συμμετοχής του διδάσκοντα σε διεθνή συνάντηση στην Αθήνα.

Το εν λόγω μάθημα θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου, στις 16.00 με 18.30 στην αίθουσα 110Β (στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο μάθημα, στις 18.30 με 21.00 στην αίθουσα 104).