ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

  • Posted on: 22 April 2021

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,Ανακοινώνεται ο κατάλογος αντιστοίχησής σας με τους φορείς υποδοχής Πρακτικής Άσκησης για την εαρινή περίοδο 2021.Όπως διαπιστώνετε, υπάρχει μία χρονική μετακύλιση της Πρακτικής Άσκησης, η οποία ήταν αναπόφευκτη λόγω των έκτακτων συνθηκών. Κάποιοι φορείς υποδοχής πρόσφεραν σημαντικό αριθμό θέσεων και κάποιοι καθόλου. Γι αυτό πιθανώς δεν τοποθετηθήκατε όλες και όλοι στην πρώτη σας επιλογή.Το σημαντικό είναι ότι θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση για το σύνολο των επιλεγέντων.

Θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση για τη θερινή περίοδο.

Πληροφορίες:

Μελίνα Παϊσίδου, mpaisidou@hist.auth.gr    2310 997127

Έφη Γαβριηλίδου, gavriilidou@cso.auth.gr   2310 997067