ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  • Posted on: 8 May 2018

Υπενθυμίζουμε στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας που μετακινούνται στα πλαίσια ERASMUS βασικό δεσμευτικό έγγραφο είναι η Συμφωνία Μάθησης η οποία αποτελεί παράρτημα της σύμβασης επιχορήγησης που υπογράφει τόσο ο μετακινούμενος όσο και το ίδρυμα αποστολής. Οι μετακινούμενοι δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων για το εξάμηνο που απουσιάζουν, αλλά αναγνωρίζουν τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στο εξωτερικό. Οι αντιστοιχίες των βαθμολογιών ακολουθούν την κλίμακα του πανεπιστημίου του Mainz σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο ERASMUS, στον συντονιστή του προγράμματος και στη γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.