ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013-2014

  • Posted on: 12 June 2017

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πως:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της 23ης Ιανουαρίου 2017, αναστέλλεται η απαίτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για το διορισμό εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναλυτικά ως εξής:

23-01-17 Διευκρινίσεις για την Παιδαγωγική Επάρκεια

Σχετικά με την Παιδαγωγική Επάρκεια το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:

Η Παιδαγωγική Επάρκεια είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα και δεν πρέπει να γίνει με προχειρότητα. Επιπλέον, η απόκτηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επιβάλλει εκπτώσεις στη δομή των προγραμμάτων σπουδών που εξασφαλίζουν μία ουσιαστική εκπαίδευση στα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τη Σύνοδο Κοσμητόρων και  Προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων θα προχωρήσει μέχρι τον Μάιο στην διατύπωση παιδαγωγικά άρτιων εκδοχών, από τις οποίες θα μπορούν να επιλέξουν τα διάφορα Τμήματα. Μέχρι τότε η απαίτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αναστέλλεται, όπως  εξ’ άλλου  συμφωνήθηκε και στην Σύνοδο των Πρυτάνεων.

http://www.minedu.gov.gr/news/26496-23-01-17-diefkriniseis-gia-tin-paidagogiki-eparkeia