ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ)

  • Posted on: 6 February 2019

Η απόκτηση του ΠΠΔΕ αφορά στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος με έτος εισαγωγής 2015-2016 και εξής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος που πρόκειται να ορκιστούν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (ορκωμοσία Ιουλίου) στο 8ο εξάμηνο.
 

Συνημμένα Αρχεία: