ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΕ 402: IΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ NΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (χειμερινό εξάμηνο 2021-2022)

  • Posted on: 14 September 2021

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Αυτό το εξάμηνο θα διδαχθεί για δεύτερη φορά το μάθημα «Iστορία και Nτοκιμαντέρ» με κωδικό ΙΣΕ 402 από κοινού με το Τμήμα Κινηματογράφου. Θα συμμετέχουν φοιτήτριες/ές και από τα δύο τμήματα (Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Κινηματογράφου), που θα κληθούν να συνεργαστούν σε ομάδες με σκοπό τη δημιουργία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος. Από το Τμήμα μας μπορούν να το δηλώσουν φοιτήτριες/ές από το τέταρτο εξάμηνο και μετά. Προτεραιότητα θα έχουν όσες/οι έχουν παρακολουθήσει το σχετικό σεμινάριο του ΕΒΕΙ πριν από δύο χρόνια.

Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν μπορείτε να εγγραφείτε μόνες/οι σας, όπως κάνετε στα περισσότερα μαθήματα, αλλά θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα Λ. Χασιώτη (loukhass@hist.auth.gr) μέχρι την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Το μάθημα θα διεξαχθεί με συνδυασμό διά ζώσης παρουσία και με τηλεδιασκέψεις.