Δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Δήμητρας Καγιάννη

  • Posted on: 24 June 2021

Τη Δευτέρα, 28/6 ώρα 15:00 θα γίνει η δημόσια δοκιμασία της κ. Δήμητρας Καγιάννη. Η δοκιμασία θα γίνει διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ στη διεύθυνση: 

https://authgr.zoom.us/j/91317913696?pwd=RXY1cW8vR2xpWkNtazE3THJYaXpKZz09