ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

  • Posted on: 8 July 2021

Προθεσμία εγγραφής:

Από 12-7-2021 έως και 16-07-2021 (12.00-13.00 μ.μ.) στη Γραμματεία του Τμήματος κτίριο Διοίκησης 2ος όροφος γρ. 209

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Αίτηση εγγραφής (από τη Γραμματεία)

2. Φωτοτυπία (απλή) αστυνομικής ταυτότητας

3. Δύο (2) φωτογραφίες

Η εγγραφή γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους με την επίδειξη της

αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση