ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

  • Posted on: 17 September 2021

Ενημερώνουμε τους/τις επιτυχόντες/ούσες των πανελλαδικών εξετάσεων ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών.