Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΛΚΕ ΑΠΘ-ΕΛΙΔΕΚ για την Πρόσκληση των Μεταδιδακτόρων

  • Posted on: 25 January 2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), σας προσκαλούν την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 στις 11:00 π.μ., στην Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργανώνουν σχετικά με την 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητριών/τών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της προκήρυξης από τις εκπροσώπους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ενώ παράλληλα, θα παρουσιαστούν και ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής πρότασης και κατάρτισης του προϋπολογισμού από εκπροσώπους του Γραφείου Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Τέλος, θα δοθεί σημαντικός χρόνος για ερωτήσεις από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους ερευνήτριες/ες.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ, κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Για να εγγραφείτε και να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση, ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2LSDmeO