ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ COVID

  • Posted on: 2 October 2020

O Τοπικός Υπεύθυνος COVID κάθε τμήματος καταγράφει όλες τις πληροφορίες για ύποπτα και διαπιστωμένα κρούσματα μεταξύ των φοιτητών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού κάθε Τμήματος. Είναι επίσης ο σύνδεσμος με την Υγειονομική Επιτροπή του ΑΠΘ, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να ενεργοποιηθεί διαδικασία ιχνηλάτησης και απολύμανσης χώρων.

Υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει οριστεί ο Αν. Καθηγητής Ηλίας Σβέρκος (τηλ. 2310997205, 6944946799, email sverkos@hist.auth.gr) με αναπληρώτριά του την Επικ. Καθηγήτρια Μαρία Ντίνου (τηλ. 2310997461, 6972690851 email mgntinou@hist.auth.gr).

Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ