ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

  • Posted on: 27 September 2017

Για τα προσφερόμενα μαθήματα  δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν κάποιο από τα μαθήματα είναι υποχρεωμένοι εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση να το δηλώσουν και στον/ην διδάσκοντα/οιυσα στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου.