Ερωτηματολόγιο για τους αποφοίτους του τμήματος

  • Posted on: 13 January 2020

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να βρουν ένα ερωτηματολογίο, το οποιο παρακαλούνται να συμπληρώσουν.

Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων