Ετήσια δημόσια δοκιμασία προόδου του υποψήφιου διδάκτορα Πέτρου Κώρη

  • Posted on: 26 January 2021

Την πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια δημόσια δοκιμασία προόδου του υποψήφιου διδάκτορα Πέτρου Κώρη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στον σύνδεσμο: 

https://authgr.zoom.us/j/98591707132?pwd=Z1RKQU45S1haU2RRRUc2aG80NVZ2QT09