Κατάλογος Επιλεγέντων για την Πρακτική Άσκηση Ιουλίου - Αυγούστου 2018 και Οδηγίες

  • Posted on: 7 June 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ

 Οι επιλεγέντες για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Ιουλίου - Αυγούστου 2018
πρέπει να προχωρήσουν στα εξής:
1. Να δηλώσουν άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος το μάθημα ΑΑΑ 312 Πρακτική Άσκηση.
2. Να επιλέξουν, κατόπιν συνεννόησης και αποδοχής, μέλος ΔΕΠ του Τμήματός μας για την εποπτεία και την τελική βαθμολόγηση. Κατά προτίμηση, η επιλογή να συνάδει με τον χαρακτήρα του φορέα Πρακτικής Άσκησης (Ιστορικός - Αρχαιολόγος, επιμέρους ειδικότητες).
3. Να τηρούν μία επικοινωνία με e-mail με τον επόπτη καθηγητή ανά 15/ήμερο.
4. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης να υποβάλουν γραπτώς μία έκθεση έως 3 σελίδες στον επόπτη καθηγητή τους με κοινοποίηση και σε εμένα.

Παρακαλώ για την τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η επιστημονικά υπεύθυνη της Π.Α. για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Μελίνα Παϊσίδου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας