Λειτουργία ΠΜΣ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  • Posted on: 10 July 2018

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και της δημοσίευσης σε ΦΕΚ των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του. Η προκήρυξη για αυτά θα ακολουθήσει τη δημοσίευση του ΦΕΚ.