Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

  • Posted on: 1 September 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλεξουν κωδικούς σύμφωνα με τον κατάλογο των μαθημάτων της ανακοίνωσης για την απόκτηση του ΠΠΔΕ.

Επίσης να δώσουν προσοχή στα σχόλια που συνοδεύουν το κάθε μάθημα του Φ.Π.

 

Συνημμένα Αρχεία: