ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2018-2019_ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Posted on: 14 November 2018

Οι αιτούντες τη μετεγγραφή θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr  από 15.11.2018 (10:00 π.μ) έως 30.11.2018 . Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 12.00-13.00 για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.