Νέα Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΙΑΕ 301 και ΙΡΩ 302 (Διδ. Ι. Καλλιοντζής)

  • Posted on: 1 March 2021

Τα μαθήματα ΙΑΕ 301: «Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία των Πόλεων της Κλασικής
Εποχής (Αθήνα/Σπάρτη)» και ΙΡΩ 302: «Διοίκηση, Κοινωνία και Οικονομία της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας» (Διδ. Ι. Καλλιοντζής) θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα στο σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/92435372189?pwd=S1hnUEdrei9MUUFvTXNPdE1MZGFVQT09

Σημειώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος ο παλαιότερος σύνδεσμος δεν ήταν ενεργός.

 

Από τον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Συνημμένα Αρχεία: