Πρακτική Άσκηση: Ενημέρωση για το Εαρινό Εξάμηνο 2020 - Προαιτήσεις - Φορείς Υποδοχής

  • Posted on: 16 December 2019

 Εδώ θα βρείτε το σύνδεσμο των προαιτήσεων για την πρακτική άσκηση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2URVszzAR5FS-hfqENSnOviKXuot3...

Δείτε επίσης το αρχείο με την παρουσίαση του προγράμματος και το αρχείο με τις θέσεις στους Φορείς Υποδοχής