Πρακτική Άσκηση 2019 - Οδηγίες και Προαιτήσεις

  • Posted on: 17 December 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο (link) έχετε πρόσβαση στις προαιτήσεις για την Πρακτική Άσκηση 2019.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Δείτε επιπλέον τα δύο αρχεία που επισυνάπτονται στην ανακοίνωση.