ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Posted on: 22 May 2020

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σχετικά με την συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ για  το Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογίας, δυνάμει του ΦΕΚ αρ. 1935/τ. Β/ 20-5-2020 και της αριθ. Πρωτ. 23747/11-5-2020 Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  ανακοινώνονται τα εξής:

Η διακοπείσα στις 12/3/2020 Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών μας προγραμματίζεται να συνεχιστεί από 15-6-2020 έως 12-7-2020 προκειμένου να συμπληρωθεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των δύο μηνών, προϋπόθεση απαραίτητη για την αμοιβή, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών που ασκούν Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος ΑΑΑ 312. Η μη ολοκληρωθείσα Πρακτική Άσκηση ΔΕΝ συνιστά επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Για τον σωστό προγραμματισμό ειδοποιούνται όλοι και όλες προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητά τους και παράλληλα ειδοποιούνται και όλοι οι φορείς, η θετική ανταπόκριση των οποίων έως τώρα είναι απολύτως ενθαρρυντική.

Η δεύτερη φάση της Πρακτικής Άσκησης που είχε προγραμματιστεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα μετατοπιστεί χρονικά από 15 Ιουλίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2020 για να μην συμπέσει η διενέργειά της με την προηγούμενη φάση. Με τον ίδιο τρόπο ερωτώνται όλοι οι σχετικοί φορείς, εάν θα απορροφήσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Ομοίως δεν διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα. 

Το πρόβλημα που προκύπτει με τους/τις  ασκούμενους/ασκούμενες σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, στα οποία δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους, επιλύεται μόνο με την εξεύρεση άλλου φορέα Άσκησης, λύση την οποία επεξεργάζεται το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. σε συνεννόηση με τους φοιτητές /φοιτήτριες και τους υποψήφιους φορείς. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλοι φορείς που αδυνατούν να υποδεχθούν φοιτητές, λόγω αναστολής της λειτουργίας τους και  για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Εκτιμούμε ότι θα είναι ελάχιστοι, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να συνεργαστούν για την εξεύρεση άλλων λύσεων.

Στην απόλυτα ανελαστική περίπτωση πλήρους αδυναμίας του φοιτητή ἤ της φοιτήτριας  να παρεκκλίνει από το αρχικό πρόγραμμα και μόνο κατ’ εξαίρεση, θα αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος τον τρόπο με τον οποίο θα αναγνωριστεί το μάθημα και τα ECTS, χωρίς όμως την καταβολή της αμοιβής (δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του ως άνω ΦΕΚ).    

Επειδή, λόγω των έκτακτων συνθηκών, ένα χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης θα συμπέσει με ημέρες και των δύο εξεταστικών περιόδων θα υπάρξει ειδική συνεννόηση με τους φορείς για σχετικές διευκολύνσεις, κατόπιν προγραμματισμού και σε ένα πλαίσιο συναντίληψης.   

Πρόθεσή μας είναι να ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση για όλους και όλες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Πρακτικής Άσκησης  να επικοινωνήσουν με τo Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. και την κ. Έφη Γαβριηλίδου στο 2310 997067 gavriilidou@cso.auth.gr

Η επιστημονικά υπεύθυνη της Π.Α. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μελίνα Παϊσίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια