ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

  • Posted on: 28 May 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος (21/5) αποφάσισε ότι η εξεταστική περίοδος θα καλύψει το διάστημα 9/6-31/7/2020. Το μεγάλο διάστημα οφείλεται στην αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση της παράδοσης των εγχειριδίων, που εκτιμάται, με βάση τη συμφωνία Εκδοτών και Υπουργείου Παιδείας, ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Με αυτά τα δεδομένα εκπονήθηκε Πρόγραμμα Εξετάσεων έως την 19/6 μόνον για όσα μαθήματα δεν προϋποθέτουν την παράδοση εγχειριδίων, κυρίως της Εμβόλιμης Εξεταστικής.

Είναι προφανές ότι για τα υπόλοιπα μαθήματα δεν μπορεί να καταρτισθεί Πρόγραμμα Εξετάσεων. Εφόσον ο/η διδάσκων/ουσα μαθήματος πιστοποιεί τη λήψη του εγχειριδίου στον Συντονιστή του Προγράμματος των Εξετάσεων, θα ανακοινώνεται μεμονωμένα από τη Γραμματεία ημερομηνία εξέτασής του, η οποία θα αφήνει επαρκές χρονικό περιθώριο μελέτης και θα αποτρέπει, στο μέτρο του δυνατού την επικάλυψη των ζωνών εξέτασης.

Είναι ευθύνη των διδασκόντων να ενημερώσουν τους φοιτητές για τους τρόπους εξέτασης και τα απαραίτητα μέσα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου 8ης και 26ης Μαΐου και ευθύνη των φοιτητών να συμμορφωθούν με τις Οδηγίες που θα λάβουν από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όσον αφορά την εξέταση των φιλολογικών μαθημάτων αποκλειστικά υπεύθυνο για τον προγραμματισμό τους είναι το Τμήμα Φιλολογίας που τα προσφέρει.