ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΑΓΚΑΔΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ)