Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 (31 Αυγούστου - 2 Οκτωβρίου 2020)