Πρόσκληση για συζήτηση της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

  • Posted on: 28 December 2020

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας καλεί σε διαδικτυακή συνάντηση τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, καθώς και τις/τους αποφοίτους του Τμήματος που ενδιαφέρονται να συζητήσουν την Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 11.00, στον εξής σύνδεσμο (skype for business): https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/tounta/LJVBABH6

Η συντονίστρια της ΟΜΕΑ,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μελίνα Παϊσίδου