σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση δύο (2) διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων "Democracy" και "Lost Cities" από το Ίδρυμα Gerda Henkel

  • Posted on: 11 July 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση δύο (2) διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, από το Ίδρυμα Gerda Henkel, σε αντίστοιχους θεματικές περιοχές ενδιαφέροντός του και συγκεκριμένα στη Δημοκρατία και στις Χαμένες Πόλεις.

Η χρηματοδότηση συνίσταται τόσο σε ερευνητική υποτροφία όσο και σε υλική υποστήριξη. Η πρόσκληση α) απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς ερευνητές κατόχους διδακτορικής διατριβής, οι οποίοι/-ες δραστηριοποιούνται στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και β) αφορά έργα στα οποία εμπλέκονται έως 3 άτομα.

Επισημαίνεται ότι οι τυχόν ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τους γενικούς όρους χρηματοδότησης του Ιδρύματος, σχετικά με το ποια συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και δράσεις είναι ή όχι επιλέξιμα και να επικοινωνούν με τον καθ' ύλη αρμόδιο/α ανά θεματική περιοχή για περισσότερες διευκρινίσεις.

        The Gerda Henkel Foundation has launched two new international funding programmes. They are designed to be interdisciplinary and address post-doctoral researchers based at a university and working in the area of the humanities and social sciences. The deadline for submissions for both programmes is *31 October 2018*.

        With its *"Democracy as Utopia, Experience and Threat"* initiative the Foundation is responding to recent experiences that democracy is not a given. The rule of law, the separation of powers, freedom of
opinion, and a commitment to the common good have been relativized and limited. Funding is offered to research scholars who wish to investigate the social order from ancient times until today
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/democracy

        The second funding programme is on shrinking and entirely abandoned cities, so-called _Lost Cities_. Current transformation processes in various parts of the world mean that many of these _Lost Cities_ are
emerging. Nevertheless, the phenomenon is not a new one and has been a widespread hallmark of urban history since the emergence of urban culture. The initiative *"_Lost Cities_. Perception of and living with abandoned cities in the cultures of the world"* invites research scholars to conduct projects on the multifaceted dimensions of _Lost
Cities_
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/lostcities

- Thomas Podranski
Contact Funding Programme Democracy

- Dr Birte Ruhardt
Contact Funding Programme Lost Cities

Gerda Henkel Stiftung
Malkastenstrasse 15 · 40211 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0)211 93 65 24 - 0 · Fax: +49 (0)211 93 65 24 - 44
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/english