ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

  • Posted on: 1 June 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη εγκύκλιο σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά της υποβολής.

Τα δικαιολογητικά που το σύστημα σας ζητά να προσκομίσετε στο οικείο Τμήμα οφείλετε να τα καταθέσετε στο γραφείο 427 ( 4ος όροφος νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής) μέχρι τις:

3 Ιουλίου 2018 και κατά τις ώρες 10 π.μ. - 1 μ.μ.