Συνοπτική παρουσίαση της ενημέρωσης για τα φροντιστήρια Αρχαιολογίας με κωδικό 606, που πραγματοποιήθηκε από την Σύμβουλο σπουδών του Τομέα Αρχαιολογίας στις 14.9.2021