Τοποθετήσεις φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση β' περιόδου (1/7/2020-31/8/2020)

  • Posted on: 3 February 2020

Τοποθετήσεις φοιτητών/τριών για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ακ. έτους 2019-2020

Β' Περίοδος (1/7/2020-31/8/2020)