ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Υποτροφίες στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία-Κλασική Αρχαιολογία-Ιστορία της Βενετοκρατίας

  • Posted on: 17 April 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών στις γνωστικές περιοχές Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Κλασική Αρχαιολογία - Ιστορία της Βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο σε πτυχιούχους Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ελένης Ψημένου.

http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/psimenou-2018-2019

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 8η Μαΐου 2018.