Αρχαιολογικές Ανασκαφές

Προϊστορική Αρχαιολογία

Κλασική Αρχαιολογία

Βυζαντινή Αρχαιολογία

  • Δίον (Α. Μέντζος)
  • Κρήτη, Ηράκλειο, Αγ. Πέτρος Δομινικανών (Ν. Πούλου-Παπαδημητρίου)
  • Κρήτη, Περιοχή Μόχλου (Ν. Πούλου-Παπαδημητρίου, Α. Τάντσης)
  • Λέχαιο, Πελοπόννησος (Ν. Πούλου-Παπαδημητρίου)
  • Φίλιπποι (Α. Μέντζος, Α. Σέμογλου, Ν. Πούλου-Παπαδημητρίου, Μ. Παϊσίδου, Α. Τάντσης)
  • Oχυρή θέση «Κάλε Αμυνταίου» του Ν. Φλώρινας (Μ. Παϊσίδου)