Διοίκηση Τομέων

Τομέας Αρχαιολογίας

Διευθύντρια: Σ. Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, γρ. 304, τηλ. 231099.7300
Γραμματεία Τομέα: Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, αίθ. 301, τηλ. 231099.7278
Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης:
                   Μ. Νταγιούκλα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, αίθ. 301, τηλ. 231099.7298 
                   Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, αίθ. 301, τηλ. 231099.7278
                   Μ. Ιατρού, ΕΤΕΠ, Ανασκαφή Δίου, τηλ. 23510-53949
                   Κ. Βαστέλη, ΕΔΙΠ, γρ. 302 (ημιόροφος), τηλ. 231099.7211

Τομέας Ιστορίας της Τέχνης
 
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Διευθυντής: Η. Σβέρκος, Αναπλ. Καθηγήτής, γρ. 422Α, τηλ. 231099.7205
Γραμματεία Τομέα: Ελ. Ασημακοπούλου, ΕΤΕΠ, γρ. 405, τηλ. 231099.7218
 
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διευθυντής: Λ. Χασιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, γρ. 401, τηλ. 231099.7449
Γραμματεία Τομέα: Μ. Ζαμπελάκη, ΕΤΕΠ, αιθ. 401, τηλ. 231099.7258
Βιβλιοθήκη Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: Μ. Τζατζιμάκη, ΕΤΕΠ, αίθ. 401, τηλ. 231099.7183
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Α. Τζιντζιόβα, ΕΔΙΠ, αιθ. 104 ΠΚ, τηλ. 231099.7288