Διοίκηση Τομέων

Τομέας Αρχαιολογίας

Διευθυντής: Ελένη Παπαγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια, γρ. 311, τηλ. 231099.7493
Γραμματεία Τομέα: Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, αίθ. 301, τηλ. 231099.7278
Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης:
                   Μ. Νταγιούκλα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, αίθ. 301, τηλ. 231099.7298 
                   Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, αίθ. 301, τηλ. 231099.7278
Μ. Ιατρού, ΕΤΕΠ, Ανασκαφή Δίου, τηλ. 23510-53949
Κ. Βαστέλη, ΕΔΙΠ, γρ. 302 (ημιόροφος), τηλ. 231099.7211

Τομέας Ιστορίας της Τέχνης
 
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Διευθυντής: Έλενη Τούντα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, γρ. 409α, τηλ. 231099.7267
Γραμματεία Τομέα: Ε. Ασημακοπούλου, ΕΤΕΠ, γρ. 405, τηλ. 231099.7218
 
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διευθυντής: Φωκίων Κοτζαγεώργης, Επίκουρος Καθηγητής, γρ. 401, τηλ. 231099.7206
Γραμματεία Τομέα: Μ. Ζαμπελάκη, ΕΤΕΠ, αιθ. 401, τηλ. 231099.7258
Βιβλιοθήκη Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: Μ. Τζατζιμάκη, ΕΤΕΠ, αίθ. 401, τηλ. 231099.7183
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Α. Τζιντζιόβα, ΕΔΙΠ, αιθ. 104 ΠΚ, τηλ. 231099.7288