Διοίκηση Τομέων

Τομέας Αρχαιολογίας

Διευθυντής: Ναταλία Πούλου, Καθηγήτρια, γρ. 302, τηλ. 99.7273             
Γραμματεία Τομέα: Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, αίθ. 301, τηλ. 99.7278
Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης:
                   Μ. Νταγιούκλα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, αίθ. 301, τηλ. 99.7298 
                   Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, αίθ. 301, τηλ. 99.7278
Μ. Ιατρού, ΕΤΕΠ, Ανασκαφή Δίου, τηλ. 23510-53949
Κ. Βαστέλη, ΕΔΙΠ, γρ. 302 (ημιόροφος), τηλ. 99.7211

Τομέας Ιστορίας της Τέχνης
 
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Διευθυντής: Ιωάννης Ξυδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, γρ. 411, τηλ. 99.7184
Γραμματεία Τομέα: Ε. Ασημακοπούλου, ΕΤΕΠ, γρ. 405, τηλ. 99.7218
 
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Διευθυντής: Ε. Μαντά, Επίκουρη Καθηγήτρια, γρ. 401, τηλ. 99.7500
Γραμματεία Τομέα: Μ. Ζαμπελάκη, ΕΤΕΠ, αιθ. 401, τηλ. 99.7258
Βιβλιοθήκη Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: Μ. Τζατζιμάκη, ΕΤΕΠ, αίθ. 401, τηλ. 99.7183
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Α. Τζιντζιόβα, ΕΔΙΠ, αιθ. 104 ΠΚ, τηλ. 99.7288