Εαρινό Εξάμηνο

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΑΕ 101 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Α΄-Γ΄ Η. Σβέρκος
ΙΒΥ 101 Υ Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία Α΄-Γ΄ Αλ.-Κ. Βασιλείου - Seibt
ΙΜΕ 101 ΥΕ Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης Δ΄-Η΄ Ε. Τούντα

ΙΡΩ 101/
ΙΡΩ 601 (π.π.)

Υ Εισαγωγή στην Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους Α΄-Γ΄ Μ. Καντηρέα
ΙΑΕ 601 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ι. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή Δ΄-Η΄ Ι. Ξυδόπουλος
ΙΑΕ 602 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙ. Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή Δ΄-Η΄ Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη
ΙΑΕ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η΄ 1. Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη 
2. Π. Νίγδελης
3. Η. Σβέρκος
ΙΒΥ 601 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) Δ΄-Η΄ Γ. Λεβενιώτης
ΙΒΥ 602 / ΙΒΥ 603 (π.π.) ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ (1081-1453) Δ΄-Η΄ Ε. Χατζηαντωνίου
ΙΒΥ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η΄ 1. Αλ.-Κ. Βασιλείου - Seibt
2.Γ.Λεβενιώτης
3.Ε.Χατζηαντωνίου
ΙΒΥ 402 ΥΕ Πολιτικές, Θρησκευτικές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στο Βυζάντιο Δ΄-Η΄ Θα οριστεί
ΙΜΕ 401 ΥΕ Μεσαιωνικά Κράτη της Ευρώπης: Το Βασίλειο Σικελίας (12ος – 13ος αι.). Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία. Δ΄-Η΄ Ε. Τούντα
ΙΡΩ 302 ΥΕ Διοίκηση, Κοινωνία και Οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (+) Δ΄-Η΄ Θα οριστεί
ΙΣΛ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία των Σλαβικών Λαών Δ΄-Η΄ Α. Δεληκάρη

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΝΕ 101 Υ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Α΄-Γ΄ Γ. Αντωνίου
ΙΝΧ 101 Υ Εισαγωγή στην Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων Α΄-Γ΄ Ι. Μιχαηλίδης
ΛΑΚ 101 Υ Εισαγωγή στη Λαογραφία 
και την Κοινωνική Ανθρωπολογία
Α΄-Γ΄ Α. Μπακαλάκη
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Τζιντζιόβα (ΕΔΙΠ)
ΙΝΕ 601 ΥΕΙΔ Νεοελληνική Ιστορία Ι (15ος-18ος αι.)

Δ΄-Η΄

Φ. Κοτζαγεώργης
ΙΝΕ 602 ΥΕΙΔ Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.)

Δ΄-Η΄

Ε. Μαντά
ΙΝΕ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Νεοελληνικής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η΄ 1. Β. Γούναρης
2. Ι. Μιχαηλίδης
3.Δ.Παπασταματίου
4. Α. Σφήκας
ΙΝΧ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων I
(15ος-18ος αι.)
Δ΄-Η΄ Β. Γούναρης
ΙΝΧ 602 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙ (19ος αι.) Δ΄-Η΄ Ι. Μουρέλος
ΙΝΧ 603 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙΙ (20ός αι.) Δ΄-Η΄ Λ. Χασιώτης
ΙΣΕ 601 ΥΕΙΔ Σύγχρονη Ιστορία. Η Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή: Εξέλιξη των θεσμών και αντίληψη της εξουσίας Δ΄-Η΄ Ι. Μουρέλος
ΙΣΤ 601 (π.π.) ΥΕΙΔ Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας Δ΄-Η΄ Ι. Μιχαηλίδης
ΙΧΑ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου ΙΙ: Η ΝΑ Ευρώπη στον 20ό Αιώνα (1918-1989) Δ΄-Η΄ Σ. Σφέτας
ΙΧΑ 602/ ΙΧΑ 101 (π.π.) ΥΕΙΔ Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Ι: Η ΝΑ Ευρώπη από την Οθωμανική Κατάκτηση έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο / Εισαγωγή στην ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Δ΄-Η΄ Σ. Σφέτας
ΙΕΑ 401 ΥΕ Θέματα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής: η περίοδος των μεταρρυθμίσεων και της ευρωπαϊκής οικονομικής διείσδυσης στον Πόντο (19ος – αρχές 20ου αιώνα) Δ΄-Η΄ Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΝΕ 301 ΥΕ Νεοελληνική Κοινωνία και Οικονομία. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας στη νεότερη εποχή. Δ΄-Η΄ Γ. Αντωνίου
ΙΝΕ 302 ΥΕ Ο αλύτρωτος ελληνισμός. Αρχεία και Συλλογές για τον Ελληνισμό της Ανατολής (Πόντος, Μ. Ασία) και της τσαρικής Ρωσίας-πρώην ΕΣΣΔ Δ΄-Η΄ Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΝΕ 402 ΥΕ Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας. Διδακτική της Νεοελληνικής Ιστορίας (+) Δ΄-Η΄ Ε. Μαντά
ΙΝΧ 203 ΥΕ Η Ευρώπη του 19ου αι.: Ιστορία της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού Δ΄-Η΄ Λ. Χασιώτης
ΙΝΧ 402 ΥΕ Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: αμερικανική ιστορία Δ΄-Η΄ Α. Σφήκας
ΙΣΕ 402 ΥΕ Θέματα της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Κυπριακό: Διαχρονική θεώρηση Δ΄-Η΄ Ι. Μουρέλος
ΙΤΛ 401 ΥΕ Θέματα της Οθωμανικής Ιστορίας Δ΄-Η΄ Φ.Κοτζαγεώργης
ΛΑΚ 322 ΥΕ Κοινωνική Οργάνωση: Συστήματα εξουσίας Δ΄-Η΄ Α. Μπακαλάκη – Γ.Αγγελόπουλος
ΛΑΚ 401 ΥΕ Θέματα Ιστορίας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας: Το χρέος Δ΄-Η΄ Γ. Αγγελόπουλος
ΛΑΚ 402 ΥΕ Θέματα Οικονομικής Οργάνωσης Δ΄-Η΄ Θα οριστεί
ΛΑΚ 412 ΥΕ Θέματα Κοινωνικής Οργάνωσης: ανθρωπολογία του σώματος και της υγείας Δ΄-Η΄ Θα οριστεί

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΒΥ 101 Υ Εισαγωγή στη Χριστιανική 
και Βυζαντινή Αρχαιολογία
Α΄-Γ΄ Π. Ανδρούδης
ΑΚΛ 101 Υ Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Α΄-Γ΄ Π. Τσέλεκας (Ν. Καζακίδη, Χ. Καλλίνη)
ΑΚΛ 102 Υ Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Α΄-Γ΄ Ε. Παπαγιάννη
ΑΠΡ 101 Υ Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό Α΄-Γ΄ Ν. Ευστρατίου – Σ. Τριανταφύλλου
ΑΒΥ 601 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Αρχιτεκτονική Δ΄-Η΄ Α. Τάντσης
ΑΒΥ 602 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ζωγραφική Δ΄-Η΄ Μ. Παϊσίδου
ΑΒΥ 603 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Γλυπτική και Μικροτεχνία Δ΄-Η΄ Α. Σέμογλου
ΑΒΥ 606 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας (+) Ζ΄-Η΄ Μ. Παϊσίδου
Διδακτική υποστήριξη:
Ε. Γούναρη (ΕΔΙΠ)
ΑΚΛ 602 ΥΕΙΔ Πλαστική της Αρχαϊκής 
και Κλασικής Εποχής
Δ΄-Η΄ Ε. Παπαγιάννη
ΑΚΛ 604 ΥΕΙΔ Τοπογραφία. Αττική, Ιερά Ολυμπίας και Δελφών, Δήλος Δ΄-Η΄ Π. Τσέλεκας
ΑΠΡ 602 ΥΕΙΔ Οι Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής Δ΄-Η΄ Ν. Ευστρατίου
ΑΠΡ 606 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας (+) Ζ΄-Η΄ Σ. Τριανταφύλλου
Διδακτική υποστήριξη:
Γ. Αναγνώστου (ΕΔΙΠ)
ΑΑΑ 313 ΥΕ

Ανασκαφή – Σχέδιο

Δ΄-Η Α. Τάντσης
Διδακτική υποστήριξη: Κ. Βαστέλη (ΕΔΙΠ)
ΑΒΥ 213 ΥΕ Βυζαντινή Εικονογραφία Δ΄-Η Α. Σέμογλου
ΑΒΥ 312 ΥΕ Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Φροντιστήριο (+) Δ΄-Η Π. Παπαδοπούλου
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Πλιώτα (ΕΔΙΠ)
ΑΚΛ 216 ΥΕ Θρησκεία Δ΄-Η Θα οριστεί
ΑΚΛ 307 ΥΕ Φροντιστήριο Μυθολογίας – Ερμηνευτικής (+) Δ΄-Η Θα οριστεί
ΑΠΡ 203 ΥΕ Οργάνωση και χρήση του χώρου στην εποχή του Χαλκού στην ηπειρωτική Ελλάδα Δ΄-Η Θα οριστεί
ΑΠΡ 208 ΥΕ Θέματα Ιδεολογίας στην Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο Δ΄-Η Θα οριστεί
ΑΠΡ 304 ΥΕ Φροντιστήριο – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Δ΄-Η Μέλος ΔΕΠ υπό διορισμό
ΑΠΡ 308 ΥΕ Βιοαρχαιολογία και Αρχαίο Περιβάλλον Δ΄-Η Μέλος ΔΕΠ υπό διορισμό
Διδακτική υποστήριξη:
Ε. Βούλγαρη (ΕΔΙΠ)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΙΤ 101 Υ Ιστορία της Τέχνης: Θεωρία και Μέθοδοι Α΄-Γ΄ Α.Χαραλαμπίδης
ΑΙΤ 602 ΥΕΙΔ Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από το 1880 
ως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Δ΄-Η΄ Μ.Παπανικολάου
ΑΙΤ 603 ΥΕΙΔ Η Ελληνική Τέχνη του 20ού Αιώνα Δ΄-Η΄ Α. Κωτίδης
ΑΙΤ 606 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Ιστορίας της Τέχνης (+) Ζ΄-Η΄ Μ.Παπανικολάου
ΑΙΤ 304 ΥΕ Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων μέσω της Ιστορίας της Τέχνης. Φροντιστήριο (+) Δ΄-Η΄ Στ. Λάββα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΕΦ 102
(4 ECTS)
Υ Ομηρικό έπος Α΄-Γ΄ 1. Ἰλιὰς
Α. Ρεγκάκος 
2. Ἰλιὰς
Χ. Τσαγγάλης
3. Ἰλιὰς
Ι. Τζιφόπουλος
3. Ὀδύσσεια 
Μ. Πλαστήρα
ΑΕΦ 104
(4 ECTS)
Υ Τραγωδία Α΄-Γ΄ 1.  Ευριπίδης, Μήδεια 
Ε. Σιστάκου
2.  Σοφοκλής, Αἴας
Α. Λαμάρη
3. Σοφοκλής (επιλογές)
Ι. Καραμάνου

ΑΕΦ 106
(4 ECTS)

Υ Φιλοσοφία Α΄-Γ΄ 1. Πλάτων, Πολιτεία
Α. Λιανέρη
2.  Πλάτων, Συμπόσιον
M. Voehler
3. Πλάτων, Μενέξενος
Ν. Μήλτσιος
ΛΦΙ 126
(4 ECTS)
Υ

Λατινική Πεζογραφία Ι

Α΄-Γ΄ 1.  Καίσαρ, Commentarii de bello Gallico I (επιλογές)
Χ. Τσίτσιου
2.  Σενέκας, Epistulae morales – Dialogi (επιλογή κειμένων)
Θ. Αντωνιάδης 
ΛΦΙ 128
(4 ECTS)
Υ Λυρική Ποίηση – Ελεγεία – Επίγραμμα – Σάτιρα Α΄-Γ΄ 1.  Οβίδιος, Ars Amatoria 
Θ. Παπαγγελής
2. Οράτιος, Carmina
Δ. Τσιτσικλή
ΜΕΦ 222
(4 ECTS)
Υ Μεσαιωνική Ελληνική Ποίηση και Πεζογραφία Α΄-Γ΄ Σ. Κοτζάμπαση
Χρ. Σιμελίδης
Η. Ταξίδης
ΝΕΦ 202
(4 ECTS)
Υ Νεοελληνική Ποίηση, Πεζογραφία και Θέατρο (αρχές – 1789) Α΄-Γ΄ Τ. Καπλάνης
Σ. Σταυρακοπούλου
Κ. Τικτοπούλου
ΝΕΦ 205
(4 ECTS)
Υ Νεοελληνική Ποίηση (1914 – σήμερα)   Α΄-Γ΄ Λ. Αραμπατζίδου
Λ. Βαρελάς
Μ. Ιατρού
ΝΕΦ 206
(4 ECTS)
Υ Νεοελληνική Πεζογραφία (1914 – σήμερα) Α΄-Γ΄ Μ. Βασιλειάδη
Μ. Μικέ
Μ. Μπακογιάννης

Όλα τα μαθήματα κορμού ΑΕΦ, ΛΦΙ, ΜΕΦ, ΝΕΦ που αναγράφονται, είναι επιλέξιμα από τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η διαίρεση των ακροατηρίων σε δύο ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων, γίνεται αλφαβητικά από τη Γραμματεία του Tμήματος σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα: 

Αριθμός τμημάτων Επώνυμο φοιτητών                                                                                                                
Δύο (2) 1. Α-ΜΑ 2. ΜΕ-Ω        
Τρία (3) 1. Α-ΚΑ 2. ΚΕ-ΠΑ 3. ΠΕ-Ω      
Τέσσερα (4) 1. Α-Ζ 2. Η-ΜΑ 3. ΜΕ-Ρ 4. Σ-Ω    
Πέντε (5) 1. Α-Δ 2. Ε-ΚΟ 3. ΚΡ-ΝΙ 4. ΝΟ-ΣΟ 5. ΣΠ-Ω  
Έξι (6) 1. Α-Γ 2. Δ-ΚΑ 3. ΚΕ-ΜΑ 4. ΜΕ-ΠΑ 5. ΜΕ-ΠΑ 6. Τ-Ω

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
(Αρ. φοιτητών από άλλα τμήματα)
ΙΠ 700
(4 ECTS)
Υ Ιστορική Παιδαγωγική: Σταθμοί στην Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης (+) Ε΄-Η΄ Δ. Μαυροσκούφης – Β. Φούκας
(χωρίς περιορισμό)
ΚΕ 800*
(4 ECTS)
Υ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Κοινωνικοποίηση – Διαπολιτισμικότητα) (+) Ε΄-Η΄ Α. Σαρακινιώτη
(έως 300 φοιτητές πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
ΣΧΠ ΙΙ 400
(4 ECTS)
Υ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προγράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή, αξιολόγηση διδασκαλίας) Ε΄-Η΄ Κ. Μπονίδης
(χωρίς πειρορισμό)
Π 1000
(4 ECTS)
Υ Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα (+) Ε΄-Η΄ Δ. Σταμοβλάσης ( χωρίς περιορισμό· δήλωση κατευθείαν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
Π 1504
(4 ECTS)
Υ Τομές στην Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Διένεξη, Πόλωση, Σύγκρουση και Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις Ε΄-Η΄ Ε.Καραμανώλη
(χωρίς περιορισμό)
Π 1509*
(4 ECTS)
Υ Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική Σκέψη στον Ελληνόφωνο Χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος) (+) Ε΄-Η΄ Β. Φούκας 
(έως 20 φοιτητές πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 1602
(4 ECTS)
Υ Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Ε΄-Η΄ Ε. Χοντολίδου
(χωρίς περιορισμό)

Π 1901*
(4 ECTS)

Υ Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση Ε΄-Η΄ Κ. Διαμαντής
(έως 80 φοιτητές πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 2108*
(4 ΕCTS)
Υ Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Ε΄-Η΄ Σ. Παντελιάδου
(δεκτοί φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως Ω)
Π 2201*
(4 ECTS)
Υ Στόχοι και Κατευθύνσεις στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ε΄-Η΄ Α. Κεσίδου
(έως 10 φοιτητές πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 3012*
(4 ECTS)
Υ Νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή Ε΄-Η΄ Α. Καραματσούκη (έως 10 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής)
Π 3015*
(4 ECTS)
Υ Γνώση και διακυβέρνηση στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και εκπαιδευτικής πολιτικής Ε΄-Η΄ Α. Σαρακινιώτη ( έως 20 φοιτητές από Τμήματα της Φιλοσοφικής )
Π 3019
(4 ECTS)
Υ Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και εκπαιδευτική ηγεσία Ε΄-Η΄ Κ. Τσιούμης 
(χωρίς περιορισμό)

* Στα μαθήματα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) γίνεται δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (βλ. τελευταία στήλη). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των Τμημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής θα πρέπει να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα και να εγγραφούν στον κατάλογο των δηλώσεων, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα. 
Επισημαίνεται ότι: α) τα μαθήματα προσφέρονται σε καθορισμένο αριθμό φοιτητών από άλλα Τμήματα και β) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων εάν δεν τα έχουν δηλώσει στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα. 

(+) Μαθήματα Προγράμματος ΠΠΔΕ