Εαρινό Εξάμηνο ΠΠΠΣ 2020-2021

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΑΕ 101 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Γ΄ Ηλ. Σβέρκος
ΙΜΕ 101 ΥΕ Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης Δ΄-Η΄ Ελ. Τούντα

ΙΡΩ 101/
ΙΡΩ 601 (π.π.)

Υ Εισαγωγή στην Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους Γ΄ Μ. Καντηρέα
ΙΑΕ 601 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ι. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή Δ΄-Η΄ Ι. Ξυδόπουλος
ΙΑΕ 602 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙ. Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή Δ΄-Η΄ Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη
ΙΑΕ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η΄ 1. Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη
Διδακτική Υποστήριξη
Αικ. Μανδαλάκη 
3. Ι. Ξυδόπουλος
Διδακτική Υποστήριξη
Αικ. Μανδαλάκη
ΙΒΥ 601 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) Δ΄-Η΄ Γ. Λεβενιώτης
ΙΒΥ 602 / ΙΒΥ 603 (π.π.) ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ (1081-1453) Δ΄-Η΄ Ελ. Χατζηαντωνίου
ΙΒΥ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η΄ 1.Αν. Γκουτζιουκώστας
2.Γ.Λεβενιώτης
3.Ελ.Χατζηαντωνίου
ΙΒΥ 405 ΥΕ Βυζαντινή Σφραγιδολογία Δ΄-Η΄ Αλ.-Κ. Βασιλείου - Seibt
ΙΡΩ 302 ΥΕ Διοίκηση, Κοινωνία και Οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (+) Δ΄-Η΄ Ηλ. Σβέρκος
Διδακτική Υποστήριξη
Αικ. Μανδαλάκη
ΙΣΛ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία των Σλαβικών Λαών Δ΄-Η΄ Αγγ. Δεληκάρη
ΙΣΛ 401 ΥΕ Σλάβοι και Ελληνικός Κόσμος Δ'-Η' Αγγ. Δεληκάρη

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΝΕ 601 ΥΕΙΔ Νεοελληνική Ιστορία Ι (15ος-18ος αι.)

Δ΄-Η΄

Δ. Παπασταματίου
ΙΝΕ 602 ΥΕΙΔ Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.)

Δ΄-Η΄

Ελ. Μαντά
ΙΝΕ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Νεοελληνικής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η΄ 1. Ι. Μιχαηλίδης
2.Φ.Κοτζαγεώργης
4. Γ. Αντωνίου
ΙΝΧ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων I
(15ος-18ος αι.)
Δ΄-Η΄ Β. Κ. Γούναρης
ΙΝΧ 602 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙ (19ος αι.) Δ΄-Η΄ Ι. Μιχαηλίδης
ΙΝΧ 603 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙΙ (20ός αι.) Δ΄-Η΄ Λ. Χασιώτης
ΙΣΕ 601 ΥΕΙΔ Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 1924-1967 Δ΄-Η΄ Αθ. Σφήκας
ΙΣΤ 601 (π.π.) ΥΕΙΔ Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας Δ΄-Η΄ Λ. Χασιώτης
ΙΧΑ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου ΙΙ: Η ΝΑ Ευρώπη στον 20ό Αιώνα (1918-1989) Δ΄-Η΄ Σπ. Σφέτας
ΙΧΑ 602/ ΙΧΑ 101 (π.π.) ΥΕΙΔ Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Ι: Η ΝΑ Ευρώπη από την Οθωμανική Κατάκτηση έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο / Εισαγωγή στην ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Δ΄-Η΄ Σπ. Σφέτας
ΙΕΑ 401 ΥΕ Θέματα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής: η περίοδος των μεταρρυθμίσεων και της ευρωπαϊκής οικονομικής διείσδυσης στον Πόντο (19ος – αρχές 20ου αιώνα) Δ΄-Η΄ Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΝΕ 203 ΥΕ Η Ελληνική Επανάσταση Δ΄-Η΄ Δ. Παπασταματίου
ΙΝΕ 302 ΥΕ Ο αλύτρωτος ελληνισμός. Αρχεία και Συλλογές για τον Ελληνισμό της Ανατολής (Πόντος, Μ. Ασία) και της τσαρικής Ρωσίας-πρώην ΕΣΣΔ Δ΄-Η΄ Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΝΧ 402 ΥΕ Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: αμερικανική ιστορία Δ΄-Η΄ Αθ. Σφήκας
ΙΤΛ 401 ΥΕ Θέματα της Οθωμανικής Ιστορίας Δ΄-Η΄ Φ.Κοτζαγεώργης
ΛΑΚ 201 ΥΕ Θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Δ΄-Η΄ Γ. Αγγελόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΚΛ 101 Υ Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Γ΄ Π. Τσέλεκας,
Ν. Καζακίδη,
Χ. Καλλίνη
ΑΚΛ 102 Υ Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Γ΄ Ελ. Μανακίδου,
Ι. Βασιλειάδου,
Εμ. Γούναρη
ΑΠΡ 101 Υ Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό Γ΄ Ν. Ευστρατίου,
Σ. Μ. Βαλαμώτη,
Σ. Τριανταφύλλου,
Μ. Ντίνου
ΑΒΥ 601 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Αρχιτεκτονική Δ΄-Η΄ Αν. Τάντσης
ΑΒΥ 602 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ζωγραφική Δ΄-Η΄ Αθ. Σέμογλου
ΑΒΥ 603 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Γλυπτική και Μικροτεχνία Δ΄-Η΄ Π. Ανδρούδης
ΑΒΥ 606 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας (+) Ζ΄-Η΄ Μ. Παϊσίδου
Διδακτική υποστήριξη:
Εμ. Γούναρη
ΑΚΛ 604 ΥΕΙΔ Τοπογραφία. Αττική, Ιερά Ολυμπίας και Δελφών, Δήλος Δ΄-Η΄ Π. Τσέλεκας,
Ι. Βασιλειάδου
ΑΠΡ 601 ΥΕΙΔ Θεωρία και Μέθοδος της Προϊστορικής Αρχαιολογίας Δ΄-Η΄ Σ. Μ. Βαλαμώτη, Ευαγ. Βούλγαρη
ΑΠΡ 606 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας (+) Ζ΄-Η΄ Σ. Τριανταφύλλου
ΑΑΑ 313 ΥΕ

Ανασκαφή – Σχέδιο

Δ΄-Η Αν. Τάντσης
ΑΒΥ 211 ΥΕ Τοπογραφία Κύπρου Δ΄-Η Αθ. Σέμογλου
ΑΒΥ 215 ΥΕ Καθημερινός Βίος των Βυζαντινών Δ'-Η' Π. Ανδρούδης
ΑΒΥ 220 ΥΕ Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως Δ'-Η' Π. Παπαδοπούλου
ΑΒΥ 304 ΥΕ Θέματα Ζωγραφικής: Φορητές Εικόνες, Χειρόγραφα Δ'-Η' Μ. Παϊσίδου
Διδακτική Υποστήριξη
Α. Πλιώτα
ΑΒΥ 312 ΥΕ Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Φροντιστήριο (+) Δ΄-Η Ν. Πούλου
Διδακτική υποστήριξη:
Κ. Βαστέλη
ΑΚΛ 307 ΥΕ Φροντιστήριο Μυθολογίας – Ερμηνευτικής (+) Δ΄-Η Ελ. Μανακίδου,
Ν. Καζακίδη
ΑΚΛ 312  ΥΕ Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία Δ'-Η' Ελ. Μανακίδου,
Α. Κυριάκου,
Κ. Τσονάκα
ΑΠΡ 213 ΥΕ Προϊστορία της Κύπρου Δ΄-Η Ν. Ευστρατίου
ΑΠΡ 303 ΥΕ Φροντιστήριο. Τα αρχαιολογικά δεδομένα και η ερμηνεία τους. Μουσείο και Εκπαίδευση. Δ΄-Η Κ. Κασβίκης
Διδακτική Υποστήριξη:
Ι. Αναγνώστου
ΑΠΡ 306 ΥΕ Αναλυτικές Μέθοδοι Δ΄-Η Μ. Ντίνου
ΑΠΡ 309 ΥΕ Εθνοαρχαιολογία - Πειραματική Αρχαιολογία Δ'-Η' Ν. Ευστρατίου
ΑΠΡ 312 ΥΕ Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία Δ'-Η' Μ. Ντίνου
Διδακτική Υποστήριξη:
Αθ. Αλματζή

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΙΤ 601 ΥΕΙΔ Πρώιμη Αναγέννηση Δ΄-Η΄ Αθ. Σέμογλου
ΑΙΤ 602 ΥΕΙΔ Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από το 1880 ως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο Δ΄-Η΄ Μ. Παπανικολάου
ΑΙΤ 603 ΥΕΙΔ Η Ελληνική Τέχνη του 20ου Αιώνα Ζ΄-Η΄ Αν. Κωτίδης

Τα προσφερόμενα από τα Τμήματα Φιλολογίας Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής μαθήματα θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα.

(+) Μαθήματα Προγράμματος ΠΠΔΕ